Anonim

Следващото видео описва как най-добре да използвате адаптера за мобилен конектор Tesla Universal UMC (UMC) J1772, когато зареждате от обществено зарядно ниво II, като например от ChargePoint. Ние използваме Plugshare базиран на близостта локатор на EV зарядно устройство директно от нашия браузър Model S (http://tesla.plugshare.com).

СЪЩО ВИЖТЕ: Преглед: Tesla Model S J1772 Заключване на зарядното устройство

Съвети за използване на Tesla UMC J1772 адаптер

  • Прикрепете адаптера Tesla-J1772 към щепсела J1772, преди да го поставите в порта за зареждане на Model S.
  • Уверете се, че порта за зареждане мига зелено, преди да тръгнете.
  • Не изключвайте само щепсела J1772 от адаптера, докато сте включени. Не забравяйте да извадите целия монтаж (адаптер + щекер J1772), когато изключвате щепсела.
  • Не забравяйте да отключите зареждащия порт от централния дисплей на сензорен екран, преди да извадите щепсела за зареждане.